ตรวจสอบเงินอุดหนุน

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

ข่าวในไทย

จากการที่ในเเต่ล่ะปี ทางภาคทางภาครัฐได้จัดทำโครงการต่างๆ มากมาย ออกมาช่วย เกษตร โดยผ่านทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ซึ่งในเเต่ล่ะโครงการ จำนวนเงินที่ได้สนับสนุนไม่เท่ากัน เราสามารถ ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. คลิกเข้าไปที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

2.เมื่อเข้าไปเเล้ว หน้าเว็ปก็จะปรากฎ ช่องให้ใส่ เลขประจำตัวประชาชน ของเกษตรกร

3.จากนั้น หน้าเว็ปก็จะปรากฏ รายการของโครงการต่างๆที่ท่านได้รับการสนับจากทางภาครัฐ เเละเเสดงวันเวลา ว่า เงิน ได้เข้าบัญชีท่านเเล้วหรือยัง

ตัวอย่าง โครงการรัฐท่านผ่านมาเเล้ว เช่น โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี หรือ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด เเละ อื่น